ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้

        ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้

เนื่องในโอกาสครบรอบ 44ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ต้อนรับผู้แทน อ.ก.พ.ร. และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2558 (กพร.)

เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ผ่านการประเมินรางวัล กลุ่มผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดับดี/ดีเด่น ”

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10170
โทร. 0 2441-6100 โทรสาร. 0 2661-6101 E-mail: galyains@gmail.com